Første skoledag

  • 22.08.2017 kl. 07:00

De første skoledagene bar alltid preg av noe nytt, nye skolesaker, nye plasser i klasserommet, men noen ting var allikevel ved det gamle. Mobberne skifter aldri stillingsinstruks.

Komfortable sko

  • 17.08.2017 kl. 07:00

Når livet byr på endringer, kan de være problemer eller utfordringer. De kan også være midlertidig, så hvordan skal man forholde seg til noe sånt da?

Prokrastinering

  • 15.08.2017 kl. 07:00

Store norske leksikon>Psykologi>Kognitiv>psykologi

ETYMOLOGI
Fra latin pro, og crastinus, det som angår morgendagen
Prokrastinering, kronisk utsettelsesatferd. Alle utsetter ting som skal gjøres, men prokrastinering kjennetegnes ved at utsettelsene skjer for ofte og er til ulempe for personen. Personen er ofte klar over dette selv, og anger og stress oppstår. I det lange løp har prokrastinering negative konsekvenser for prestasjon, velvære og helse.

Prokrastinering skilles fra begrunnet utsettelse og omprioritering, da slike former for utsettelse gjerne er fornuftige. Prokrastinering er derfor en ufornuftig eller «irrasjonell» form for utsettelse.

Prokrastinering kan angå planlegging og beslutninger, handlinger, og/eller det å bli ferdig som planlagt.

Frode Svartdal
Universitetet i Tromsø

Kokossukker

  • 11.08.2017 kl. 07:00

Jørgen har oppdaget noe nytt. Noen visste kanskje om kokossukker fra før av, men de av oss som ikke visste om det, trenger noen tips. Og nå får du et et tips om kokossukker. Et tips sikrere enn banken.

Dine sommerferiebilder

  • 08.08.2017 kl. 07:01

Jørgen har sett bildene dine. De fra ferien. Føles det litt som å bla i gamle fotoalbum?

Havnesjefen er død, lenge leve...

  • 04.08.2017 kl. 07:00

Jørgen fikk pushvarsler om havnesjefens død, og dette gikk inn på ham. På en helt unik måte, slik bare en vanlig mann kan oppleve slike dødsfall.

Bloggdesign

Kategorier

  • Blogg
  • Søk i bloggen

    Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no